EN | TH
  
@twinchemicals

บริษัท ทวิน เคมีคอล อินดัสเตรียล จำกัด

ดำเนินธุรกิจเป็น ผู้ผลิต และจัดจำหน่าย เคมีภัณฑ์ เชี่ยวชาญทางด้านเคมีอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมกว่า 20 ปี

  • ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง ทินเนอร์ล้างสีอุตสาหกรรม ทินเนอร์ล้างสำหรับระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม น้ำยาลอกสี น้ำยาล้างไขมัน
  • ทินเนอร์ผสมสีอุตสาหกรรม ทินเนอร์อะคริลิค ทินเนอร์แห้งเร็ว/ช้า
  • เคมีภัณฑ์ น้ำมันสน น้ำมันก๊าด น้ำมันซักแห้ง แอลกอฮอล์
  • สารละลายโซลเว้นท์
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • เคมีภัณฑ์อาหาร
  • ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

สินค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม

WIN 200
น้ำยาเช็ดคราบชิ้นงาน

น้ำยาเช็ดคราบชิ้นงาน TWIN

น้ำยาล้างสี TWIN

น้ำยาล้างไขมัน TWIN

WIN แอลกอฮอล์

WIN น้ำมันก๊าด

WIN น้ำมันซักแห้ง

WIN น้ำมันสน

WIN 100
ทินเนอร์AAA
สำหรับงานทั่วไป

WIN 300
ทินเนอร์AAA
สำหรับงานทั่วไป

WIN 500
ทินเนอร์แห้งเร็ว
สำหรับงานไม้

WIN 700
ทินเนอร์แห้งเร็ว
สำหรับงานเหล็ก

WIN 800
ทินเนอร์อะคริลิค
สำหรับงานไม้

WIN 900
ทินเนอร์อะคริลิค
สำหรับงานเหล็ก

ทินเนอร์ล้าง TWIN

ทินเนอร์ล้าง TWIN
สำหรับระบบหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม

“เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ในมาตรฐานของความปลอดภัย และส่งมอบตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล”

บริการของเรา

นอกจากสินค้าที่มีคุณภาพ การบริการเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดจาก ทวิน เคมีคอล

ความเป็นมาของบริษัท

การพัฒนาอย่างยั่งยืน จากปี 2540 จนถึงปัจจุบัน​